جدول مقایسه پرداختی مردم  دربرنامه پزشک خانواده شهری سال 95در استان فارس وسایر استانها

نوع خدمت
دولتی
استان فارس
دولتی
سایر استان ها
خصوصی
استان فارس
 
 
 
 خصوصی
 سایر استان ها
مبلغ ویزیت پزشک خانواده وعمومی
1060 تومان
3180تومان
 
2200تومان
14580 تومان
مبلغ ویزیت پزشک اورژانس در ساعات غیر اداری
3180 تومان
3180 تومان
14580تومان
14580 تومان
ویزیت متخصص
1320 تومان
( با فرم ارجاع )
 3960تومان
3450 تومان
( با فرم ارجاع )
25260 تومان
ویزیت فوق تخصص
1600 تومان
( با فرم ارجاع )
4800 تومان
 
4300 تومان
( با فرم ارجاع )
31800 تومان
هزینه تزریقات
 رایگان
1848 تومان
رایگان
 3800 تومان
هزینه وصل سرم
 رایگان
7392 تومان
رایگان
15200 تومان
هزینه هر نسخه دارو *
رایگان
3000 تومان
رایگان
3000تومان
 

*هزینه داروهای مورد تائید بیمه که برای هر نسخه محاسبه شده است، به طور متوسط 10000 تومان می باشد که رایگان دراختیار بیماران تحت پوشش پرنامه پزشک خانواده می گردد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 9:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ