كميته مستند سازي و ارتقا فرايندها
 اساس و ساختار طراحی سازمان­ها بر رویکردهای نوین بنا شده است. این رویکرد سازمان را نه از بعد  ساختار سازمانی، بلکه با استفاده از محرک­های تحقق و تکوین آنچه به پیدایش خدمت و محصول منجر می­شود مورد هدف قرار می­دهد که به مفهوم رایج فرآیند یا مدیریت سازمان براساس فرآیندها اطلاق می­گردد. تعمیم این دیدگاه و این سبک از مدیریت باعث گردیده تا سازمان­های متقاضی از روش­ها و شیوه­ های گوناگونی جهت شناسایی، طراحی، مستندسازی و بکارگیری فرآیندهای خود استفاده نمایند. پرواضح است که انتشار این دیدگاه در سازمان­های بزرگ ایجاب می­نماید تا ضمن در اختیار داشتن رویکردی شفاف و معین، بگونه­ای عمل شود تا کلیه کاربران امروز و ذینفعانی که در آینده به این گروه اضافه خواهد شد، از ساختاری واحد استفاده نمایند.
 
                      
 **   اعضا كميته مستند سازي                                                                                             

 **   
اخبار و اطلاع رسانی

 **  
فعالیت ها، فرآیند ها و روش ها، فلوچارت          

 **
فرایندهای ارتقا یافته سال 96
       *** فرایندهای ارتقا یافته سال95 جهت ویرایش***                                                                                               
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-25 9:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ