صورت جلسات سال94
------------------------

صورت جلسه 10/12/93


صورت جلسه 18/11/93صورت جلسه 23/10/93صورت جلسه 7/10/93


صورت جلسه مورخ 19/9/93


صورت جلسه مورخ29/6/93


صورت جلسه مورخ 2/6/93

صورت جلسه مورخ21/4/93(ویژه هپاتیت)

صورت جلسه مورخ 14/4/93

صورت جلسه مورخ 27/1/93------------------------------------------

صورت جلسه هفدهم مورخ 14/12/92

صورت جلسه شانزدهم مورخ 16/11/92

-صورت جلسه پانزدهم مورخ 25/10/92

-
صورت جلسه چهاردهم مورخ 9/9/92


-صورت جلسه سيزدهم مورخ 11/8/92

-صورت جلسه دوازدهم مورخ 23/4/92=======================

-
صورت جلسه یازدهم مورخ 14/11/91

-
صورت جلسه دهم مورخ 1/9/91

======================

-صورت جلسه نهم مورخ 3/3/90

-صورت جلسه هشتم  مورخ 21/10/90

-
صورتجلسه هفتم مورخ 16/6/90


=====================
-
صورتجلسه ششم مورخ 4/10/89

-
صورتجلسه پنجم مورخ 15/1/89

=====================
-
صورتجلسه چهارم مورخ 10/6/88

صورتجلسه سوم مورخ: 17/2/88 

 

صورتجلسه دوم، مورخ: 21/9/87

 

 -صورتجلسه اول، مورخ: 2/4/87

 - صورتجلسه بازديد از كشتارگاه، مربوط به مصوبات جلسه دوم مورخ: 17/11/87

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-1 14:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ