*مصوبات انجام گرفته شورای سلامت در سال 91 و92:

1- با توجه به بند يك صورتجلسه مورخ 1/9/91 شهرداري استهبان نسبت به ساخت سرويس هاي بهداشتي درميدان آب پخش اقدام نموده است .

2- با توجه به بند 2 صورتجلسه مورخ 1/9/91 شهرداري استهبان نسبت به خريد يك دستگاه بلدوز اقدام و زباله ها نسبت به قبل  با شرايط بهتري دفن بهداشتي مي گردد.

3- با توجه به بند 5 صورتجلسه مورخ 1/9/91 كار جمع آوري و دفن بهداشتي زباله هاي عفوني با همكاري شهرداري و شبكه بهداشت راه اندازي و در حال اجراست .

4- درخصوص بند 6 صورتجلسه مورخه 1/9/91 آموزش هاي لازم درخصوص بيماري تب مالت به دامداران و مردم از طرف شبكه بهداشت و دامپزشكي داده شده است .

5- درخصوص بند 9 صورتجلسه مورخ 1/9/91 كلاس آموزشي درخصوص بيماري ايدز جهت آرايشگران مردانه  و زنانه و شهروندان و دانش اموزان  برگزار شده است .

6- با توجه به بند يك صورتجلسه مورخ 14/11/91 شهرداري نسبت به تخليه حدود 70 تن از زباله هاي جمع شده درجدول خيا بان دانشجو اقدام نموده ولي مشكل اساسي اين جدول كه عدم شيب و عدم خروجي  مناسب مي باشد به قوت خود باقي است .

7- با توجه به بند 2 صورتجلسه مورخ 14/11/91 كار جمع آوري و حمل و دفن مجزا و بهداشتي زباله هاي عفوني مطب ها و مراكز درماني و بيمارستان انجام شده و  در حال اجرا است .

8- درخصوص بند 3 صورتجلسه مورخ 14/11/91 شركت آب و فاضلاب شهري بعضي از ساخت و سازها و دامداري ها واقع در حريم  منابع آب آشاميدني جمع آوري نموده است .

9- درخصوص بند 4 صورتجلسه مورخ 14/11/91 كميته اي  متشكل  از فرمانداري ، اداره صنعت ، معدن و تجارت و مجمع امور صنفي و نيروي انتظامي و شبكه بهاشت و درمان كار شناسايي افاغنه  انجام شده  و مسائل و مشكلات بهداشتي آنان  در حال پيگيري مي باشد .

10- درخصوص بند 6 صورتجلسه مورخ 14/11/91 بازرسي از داروخانه هاي سطح شهر توسط مديريت غذا و دارو انجام شده و موارد تخلف پيگيري گرديده است .

11- درخصوص بند 2 صورتجلسه مورخ 23/4/92 شركت آب و فاضلاب حريم منابع آب را به جهاد كشاورزي اعلام نموده و هرگونه ساخت و ساز  در حريم چاههاي آب آشاميدني جهاد كشاورزي  از شركت آب و فاضلاب شهري استعلام مي نمايد.

12- با توجه به بند 4 صورتجلسه مورخ 23/4/92 سيستم كلرزني گازي آب شهررونيز نصب و راه اندازي گرديده وكلرآزاد باقي مانده درآن وجود دارد.

13- باتوجه به بند 6 صورتجلسه مورخ 23/4/92 كارشناسايي  افاغنه انجام شده و مسائل و مشكلات بهداشتي آنان درحال پيگيري است .

14- با توجه به بند 7 صورتجلسه مورخ 23/4/92 مشكل گل آلود بودن آب آشاميدني شهرك امام حسين (ع) فعلاً برطرف گرديده است .

15- با توجه به بند 4  صورتجلسه مورخ 11/8/92 كارشناسايي  افاغنه در سطح شهر و كارگاهها و كارخانجات انجام شد و  مسائل و مشكلات بهداشتي آنان در حال پيگيري است .

16- با توجه به بند 5 صورتجلسه مورخ 11/8/92 شهرداري با همكاري شبكه بهداشت از مناطق مختلف شهر بازديد و با متخلفان رها سازي فاضلاب در معابر و همچنين مراكز نگهداري غير بهداشتي دام برخورد و پرونده را درصورت عدم رفع  مشكل به دادگاه ارجاع نموده اند.

17- با توجه به بند 6 صورتجلسه مورخ 11/8/92 كار تخليه زباله و فاضلاب جدول فلكه دانشجو انجام شده ولي به علت عدم شيب  مناسب و نداشتن خروجي فاضلاب ، مشكل همچنان به قوت خود باقي است .

18- با توجه به بند 1 صورتجلسه مورخ 9/9/92 كلاس آموزشي جهت والدين مهدكودك ها درخصوص بيماري HIV برگزار گرديده است .

19- با توجه به بند 2 صورتجلسه مورخ 9/9/92 كارساخت باند  اسب سواري توسط اداره ورزش و جوانان آغاز و پروزه درحال اجرا است .

20- با توجه به بند 6 صورتجلسه مورخ 9/9/92 كار ساماندهي نظافت سالن هاي ورزشي انجام گرديده است .

21- با توجه به بند  9 صورتجلسه مورخ 9/9/92 درخصوص باز سازي و ساماندهي كشتارگاه رونيز به استحضار مي رساند با اعتبار حدود50.000.000 ميليون ريال كار بهسازي كشتارگاه  رونيز  انجام  شده است .

22- با توجه به بند 1 صورتجلسه مورخ 25/10/92 كار ابرساني  به روستاي قشم قاوي  با تانكر به صورت 4 روز پشت سرهم انجام شده و هر روز تانكر آبرساني به خانه هاي بهداشت روستاهاي خانه كت و قشم قاوي مراجعه و بهورزان نسبت به كلر سنجي و تأييد فرم مربوطه اقدام و مجوز  توزيع آب را صادر مي نمايند.

23- با توجه به بند 3 صورتجلسه مورخ 25/10/92كارشناسان واحدهاي بهداشت محيط و مبارزه با بيماريها و آموزش سلامت و بهورزان و پزشكان خانواده منطقه خير و تيم سلامت كلاس آموزشي را جهت مردم  و دانش اموزان روستاي قشم قاوي برگزار نموده است .

24- با توجه به بند 4  صورتجلسه  مورخ 25/10/92مكاتبه در خصوص اتمام  پروژه آبرساني روستاهاي خانه كت و قشم قاوي به معاونت محترم بهداشتي ارسال گرديده است و انتظار اين است كه انشاء اله موضوع از طريق شوراي سلامت و امنيت غذايي استان نيز  پيگيري گردد.

25- مصوبات جلسه شوراي سلامت و امنيت غذايي مورخ 16/11/92 به ادارات ذيربط ارسال گرديده و درحال پيگيري است .
 

 *مصوبات انجام گرفته شورای سلامت قبل از سال 91:


1- انجام طرح گسترده مبارزه با سالك در منطقه خير با انجام عمليات لانه كوبي و نابودي موشهاي صحرايي به وسعت 20 كيلومتر مربع

2- شستشوي مستمر جداول شهر رونيز توسط شهرداري رونيز به منظور جلوگيري از بروز بيماريهاي روده اي با آب آهك

3- آموزش بهداشت شير توسط مديريت غذا و داروي شبكه بهداشت با همكاري جهاد كشاورزي جهت دامداران رونيز

4- مسدود نمودن 650 مورد خروجي فاضلاب به معابر توسط شهرداري استهبان

5- برگزاري كلاس آموزش بهداشت مواد غذايي وتغذيه در خصوص مضرات استفاده از روغن جامد جهت متصديان و كارگران رستورانهاي سطح شهر توسط واحدهاي تغذيه و بهداشت محيط  در تاريخ 20/5/87

6- سم پاشي كامل محل دفن زباله شهر استهبان توسط شهرداري در تاريخ 10/4/87

7- ممنوعيت تدفين اموات در حاشيه قبرستان امامزاده پيرمراد

 8- تلاش جهت ارتقاء وضعیت بهداشتی اتوبوس های مسافربری استهبان 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-26 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ