اعضای شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان استهبان


 1-فرماندار محترم شهرستان استهبان
2-رییس محترم شبکه بهداشت و درمان استهبان
3-امام جمعه محترم استهبان
4-دادستان محترم شهرستان استهبان
5-رییس محترم مجمع خیرین استهبان
6-رییس محترم بیمارستان استهبان
7- رییس محترم اداره خدمات درمانی استهبان
8- رییس محترم اداره تامین اجتماعی استهبان
9- رییس محترم شورای اسلامی  استهبان
10- رییس محترم کمیته امداد استهبان
11- رییس محترم اداره بهزیستی  استهبان
12- فرماندهی محترم انتظامی  استهبان
13- رییس محترم سازمان نظام پزشکی  استهبان
14- رییس محترم اداره محیط زیست استهبان
15- رییس محترم دامپزشکی  استهبان
16- رییس محترم اداره آموزش و پرورش استهبان
17- شهردارمحترم  استهبان
18- رییس محترم اداره بازرگانی  استهبان
19-رییس محترم اداره جهاد کشاورزی  استهبان
20- رییس محترم اداره آبفا روستایی  استهبان
21- رییس محترم اداره آبفا رونیز استهبان
22- رییس محترم اداره آبفا ایج استهبان
23- بخشدار محترم مرکزی  استهبان
24- بخشدار  محترم رونیز
25- شهردار محترم ایج
26- شهردار محترم رونیز
27- رییس محترم اداره آبفا  استهبان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-17 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ