واحد ریاست شبکه بهداشت و درمان استهبان:

 *  آقای دکتر محمد شعله :رییس شبکه بهداشتی درمانی آموزشی استهبان


سوابق شغلی :

معاونت بهداشتی شبکه استهبان

متخصص داخلی بیمارستان امام خمینی استهبان              مسوول دفتر ریاست:عباس رعیت

شماره تماس با رییس شبکه بهداشت و درمان استهبان :

 07153224915

 

 

 

 

              

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-23 9:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ