ستاد توسعه و ارتقا شبكه بهداشت و درمان استهبان

 

پرسنل واحد:


رضا خورشيدي نژاد(مسوول واحد)

              داراي مدرك تحصيلي كارشناسي بهداشت عمومي از دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
              سمت اصلي: كارشناس مسئول ستاد گسترش و هماهنگي شبكه

             سمت فرعي: مسئول امور بهورزي، عضو كميته شوراي برنامه ريزي شبكه

 حمیدرضا آب باریکی

  

شماره تماس واحد توسعه وارتقا شبکه :
                         
              07153234397سوابق اجرايي: 
       
             از سال 1380 تا كنون به عنوان كارشناس مسئول ستاد گسترش و هماهنگي شبكه
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 10:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ