معرفی واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر: 
 
درراستای اجرای طرح تحول سلامت وثبت مراقبت بیماران درسامانه سیب کلیه بیماران مبتلا به دیابت فشارخون وقلبی عروقی به پایگاه پزشک خانواده ومرکز جامع سلامت مراجعه مراجعه نموده ودر سامانه سیب ثبت می گردد. در این واحدخود مراقبتی در بیماری دیابت وفشار خون به بیماران آموزش داده می شود .


فهرست فعالیت های واحد مراقبت از بیماریهای غیرواگیر
 
*برنامه ریزی جهت پیشگیری از ابتلا به دیابت از طریق آموزش و غربالگری گروه های در معرض خطر و کنترل و مراقبت مبتلایان.
*برنامه ریزی جهت پیشگیری از ابتلا به فشارخون بالا –آموزش گروههای درمعرض خطر فشارخون وقلب وعروق –تشکیل کمیته های پیشگیری از بیماریهای قلب وعروق وشناسایی عوامل خطر آنها.
*پیشگیری کنترل وثبت موارد سرطان (ثبت مبتنی بر جمعیت )وموارد فوت به علت سرطان.
*پیشگیری وکنترل سوانح وحوادث ترافیکی حوادث در منزل و...درقالب برنامه جامعه ایمن با همکاری فرمانداری وادارات درگیر دراین برنامه.
*پیشگیری وکنترل بیماریهای تالاسمی –بیماریهای ژنتیک ومراقبت از بیماران
*اجرای برنامه غربالگری نوزادان 5-3 روزه وانجام آزما یشهای pku-tshگالاکتوزومی وفاویسم –ارجاع جهت درمان –پیگیری ومراقبت از بیماران
 
 
گزارش عملکرد سال1394واحد غیرواگیر
این واحد بهداشتی ومجموعه تحت پوشش آن در 6حوزه خدمات رسانی به مردم راانجام می دهد.برنامه تالاسمی –برنامه سرطان –برنامه غربالگری نوزادان –برنامه دیابت –برنامه فشار خون-برنامه سوانح و حوادث
 دربرنامه پیشگیری ازتالاسمی کلیه زوجین مراجعه کننده به آزمایشگاه ازدواجی غربالگری شده جهت 50 زوج مشکوک مشاوره انجام گردید وموارد مورد نیاز جهت بررسی یسشتر ارجاع به مرکزصدیق ارجاع داده شد .
دربرنامه سرطان درتمامی مراکز وخانه های بهداشت راههای پیشگیری از سرطان وشیوه صحیح زندگی آموزش داده می شود.وموارد مثبت سرطان جهت ثبت در نرم افزار توسط کارشناس ثبت سرطان در استان فرم تکمیل می گردد.
درحوزه غربالگری نوزادان تعداد1094 نوزاد تازه متولد شده از نظر4بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید-فنیل کتونوری –فاویسم  -گالاکتوزومی غربالگری شدند که6کودک مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید تشخیص وتحت درمان قرار گرفتند.3کودک مبتلا به فنیل کتونوری تحت درمان ومراقبت قرار دارند.
دربرنامه دیابت غربالگری درروستا انجام شده 443 نفر مبتلا به دیابت شناسایی شده تحت پوشش می باشند که 259 نفر درمراکز دولتی مراقبت آنها انجام شده است.
در برنامه فشار خون 976 نفر مبتلا به فشار خون بالا شناسایی وتحت مراقبت قرار گرفتند که 693 نفر در مراکز دولتی مراقبت شده اند.
دربرنامه ثبت حوادث تعداد 1608مورد حادثه در سال94 در شهر استهبان ثبت گردیده است.


فرایندهای واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر:
                
فرآیند دریافت گواهی انجام آزمایشات قبل از ازدواجمسئول واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر:شهین رستمی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-1 9:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ