معرفي  واحد بهداشت محيط :

 

   بهـداشـت محيـط عبارت اسـت از کنتـرل عواملى از محيط زندگى که به گونه اى بر روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تاثير مى گذارند. 
   ارتقاء سلامت و نقش مؤثر كنترل عوامل محيطي در آن از مباحثي بوده كه از گذشته دور سيستمهاي بهداشتي و درماني به دنبال آن بوده اند. در اين بين استانداردهاي محيط سالم و تبيين شرايط زيست محيطي مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظايف و رسالتهاي اصلي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي به شمار مي رود. لزوم بررسي و شناخت كامل مخاطرات محيطي و در نظر گرفتن يك تهديدات سنتي و مدرن هنگامي خود را مي نماياند كه بدانيم بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان دسترسي به آب آشاميدني سالم ندارند و حدود 350 ميليون نفر از امكانات بهسازي محيط زندگي برخوردار نمي باشند. مسائلي از اين قبيل باعث مي شود تا اهميت نقش بهداشت محيط در كنترل بيماريها و ارتقاء سلامت مشخص گردد.
 
 

اهم فعالیتهای بهداشت محیط :

             1-صدور کارت بهداشت :
 
              مدارک لازم جهت صدور کارت بهداشت ( کارت جدید ):
        
   ·         فتوکپی صفحه اول شناسنامه همراه با اصل شناسنامه
         ·        دو قطعه عکس جدید
         ·         نتیجه معاینه و آزمایش بالینی
         ·         فیش مبلغ 30000 ریال
 

مدارک لازم جهت تجدید کارت بهداشت:

   ·         کارت بهداشت قبلی 

   
·         یک قطعه عکس جدید 

   
·         فیش مبلغ 30000 ریال ( در صورتی که از کارت قبلی بیش از 15 روز نگذشته باشد . )

   
·         فیش مبلغ 150000 ریال ( در صورتی که از کارت قبلی بیش از 15 روز گذشته باشد . )

   
·         نتیجه معاینه و آزمایش بالینی  
    
             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

               فرایند صدور کارت تندرستی:  برای مشاهده مراحل انجام صدور کارت تندرستی اینجا کلیک نمایید.

               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


             2 -پروانه کسب ( صدور ، جابجایی و انتقال ، تجدید پروانه کسب )
               
               
 مدارک لازم جهت پروانه کسب ( صدور ، جابجایی و انتقال ، تجدید پروانه کسب )

  ·         فتوکپی صفحه اول شناسنامه 

  ·         استعلام از اتحادیه مربوط یا شهرداری و بخشداری و شوراهای بخش

  ·         بازدید و انطباق محل ( با فرمهای آیین نامه و مقررات مربوط به شغل مورد نظر )

        ·         فیش مبلغ 100000 ریال جهت متقاضیان پروانه کسب مواد غذایی و بهداشتی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               
 فرایند صدور پروانه کسب: برای مشاهده مراحل انجام صدور پروانه کسب اینجا کلیک نمایید.
                  
                   فرایند صدور گواهی عدم اعتیاد: برای مشاهده مراحل انجام صدور گواهی عدم اعتیاد
اینجا کلیک نمایید.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           
           3-صدور مجوز احداث کارخانجات موادغذایی از نظر بهداشت محیط و حرفه ای

              مدارک لازم جهت صدور مجوز احداث کارخانجات موادغذایی از نظر بهداشت محیط و حرفه ای

·         استعلام از اداره نظارت بر مواد غذایی

·         فتوکپی تاییدیه محیط زیست

·         کروکی دقیق و نتیجه کارشناس شهرستان

·         کروکی دقیق موقعیت محل تا شعاع 3 کیلومتری

·         نتایج آزمایشهای شیمیایی و میکروبی آب

·         (در صورت بلامانع بودن واریز مبلغ 185000 ریال به حساب شماره 6035 بانک رفاه شیراز به نام امور مالی دانشگاه علوم پزشکی )
    

           4 -انجام آزمایشهای باکتریولوژیکی و شیمیایی ( به صورت شخصی )

             مدارک لازم جهت انجام آزمایشهای باکتریولوژیکی و شیمیایی :

                   ·         بابت انجام هر فقره آزمایش میکروبی مبلغ 95000 ریال


   ·         بابت انجام هر فقره آزمایش شیمیایی مبلغ 520000 ریال
  
   ·
         ( واریز به حساب شماره 1510048535 جام بانک ملت با شناسه واریز 24000801303108)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
برنامه عملياتي واحد: براي دريافت برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت محيط و مواد غذايي اينجا را كليك نماييد. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
همکاران بهداشت محیط:

نام و نام خانوادگیعنوان شغلیمدرک تحصیلیمحل خدمت

علی حسام پور

کارشناس مسئول بهداشت محیط و فوریتهای بهداست محیط

کارشناسی بهداشت محیط

شبکه بهداشت

ارسلان رستمی

کارشناس بهداشت محیط و کارشناس توزیع خبر

کارشناسی بهداشت محیط

مرکز یک شهری

علیرضا فقیهی

کارشناس بهداشت مواد غذایی

کارشناسی تغذیه

شبکه و بیمارستان استهبان

مجتبی سمیع پور

کارشناس بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت محیط

مرکز  دوشهری

انسیه پیرزاده

کارشناس بهداشت محیط

کارشناسی بهداشت محیط

شبکه بهداشت و بیمارستان

احمد فتحی

کاردان بهداشت محیط

کاردانی بهداشت محیط

مرکز خیر

مهدی غلامی اصل

کاردان بهداشت محیط

کاردانی بهداشت محیط

مرکز رونیز

سمیه عطا الهی

کاردان بهداشت محیط

کاردانی بهداشت محیط

شبکه بهداشت

رضا برومند

کاردان بهداشت محیط

کاردانی بهداشت محیط

مرکز سه شهری
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تماس با واحد بهداشت محیط :


 شماره داخلی204
 شماره مستقیم 07153224397
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ