-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
واحد بهداشت حرفه اي
يكي از برنامه هاي اصلي واحد بهداشت حرفه اي ، مطالعه شرايط نامناسب محيط كار يا به عبارتي بررسي و شناسائي عوامل زيان آور محيط كار است . عوامل زيان آور محيط كار به 4 دسته عمده تقسيم مي شود :
الف) عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار مانند صدا و ارتعاش , گرما , سرما , روشنائي , فشار , پرتوها و ....
ب) عوامل شيميائي زيان أور مانند مواد شيميائي سمي كه برخي بيماريها و مسمويتهاي شغلي را سبب مي شوند.
پ) عوامل بيولوژيكي زيان آور شامل ويروسها , باكتريها . انگلها , ريكتزياها و قارچها
ت) عوامل ارگونوميك زيان آور مانند وضعيت نامطلوب بدني در هنگام كار , وارد شدن فشار بيش از حد بر روي اندامي خاص , نبود تناسب جسماني و رواني ميان انسان و كار و ...
هر يك از عوامل ياد شده اگر از حد تحمل فيزيو لوژيك بدن انسان پيشي گيرد , عوارض و آسيبهايي را ايجاد خواهند نمود . در بهداشت حرفه اي عمده كوششها بر ارزيابي اين عوامل , اندازه گيري أنها و در صورت نياز كنترل أنها مي باشد .
 
اهداف بهداشت حرفه ای
كمیته مشترك كارشناسان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی كار اهداف بهداشت حرفه ای را چنین تشریح كرده است :
▪ ارتقا و تأمین عالی ترین درجه ممكن وضع جسمی ، روانی واجتماعی كاركنان همه مشاغل
▪ جلوگیری از بیماریها و حوادث شغلی
▪ انتخاب كارگر یا كارمند برای محیط شغلی مناسب كه از نظر جسمی و روانی، قدرت انجام آن را داشته باشد. به بیانی دیگر تطبیق كار با انسان و در غیر این صورت تطبیق انسان با كار.
▪ شناسایی، اندازه گیری، ارزشیابی و كنترل عوامل زیان آور محیط كار
 
 
معرفي خدمات قابل ارائه در واحدبهداشت حرفه ای


1) بازدیدوبازرسی ازکارگاهها(خانگي و غير خانگي) و کارخانجات درچهاربخش (صنعت-خدمات- کشاورزی معدن)
2) شناسایی،ارزشیابی وحذف وکنترل عوامل زیان آور شيميايي محل كار به وسيله ي لوله های گاز یاب
3) شناسایی،ارزشیابی وحذف وکنترل آلودگي هاي صوتي محل كار
4) شناسایی،ارزشیابی و تعيين ميزان روشنايي محل كار
5) شناسایی،ارزشیابی و تعيين ميزان شرايط جوي محل كار از لحاظ استرس هاي گرمايي
6) رسيدگي به شكايات كارگري و كارفرمايي
7) رسيدگي به شكايات مردمي در خصوص آلاينده هاي زيان آور ازکارگاهها(خانگي و غير خانگي) و کارخانجات درچهاربخش (صنعت-خدمات- کشاورزی معدن)
8) ارزیابی وضعيت بدن حين كار و مقایسه بااستانداردهای کشوری
9) تهیه وتدوین گزارش کارشناسی بعد ازبازدید ازصنایع واعلام نواقص بهداشتحرفه اي محل کار به مدیران کارخانجات جهت اصلاح شرایط نامناسب کارباموعد مقرر.
10) نظارت براجرای طرحهای بقا(بهداشت قالی بافان ) ،طرح اندازگیری وکنترل صدا ، طرح سنجش و ساماندهی روشنایی محیط کار ، طرح سلیکوزیس ، طرح معادن ، طرح ارگونومی ، طرح تدوین برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ، طرح بهداشت کشاورزان(طرح مشترک جهادکشاورزی و وزارت بهداشت) وطرح تدوین پروفایل نمایه ایمنی شیمیایی شهرستان .
11) پیگیری ونظارت برروند انجام معاینات کارگران جهت پیشگیری ازبیماریهای ناشی ازکار ؛ اين معاینات شامل موارد زیر می باشد :
       معاینات پزشكی قبل از استخدام : كاركنان تازه وارد با توجه به محلی كه قرار است شروع به كار كنند ، آزمایش های مختلفی مانند بينايي سنجي ، نوار قلب ،عكس ریه ، شنوايي سنجي و آزمایش های پاتوبیولوژی و... را انجام می دهند و پس از انجام این آزمایشها توسط پزشك طب كار معاینه می شوند .

بنابر این لازم است همه متقاضیان كار قبل از استخدام مورد معاینه پزشكی قرار گیرند. كه بعضی از اهداف معاینات قبل از استخدام عبارتنداز :
-         حفظ صنعت ، سرمایه وسلامت دیگر كارگران
-          تعیین حدود سلامتی متقاضی در بدو ورود
-         تشخیص بیماری های زودرس و درمان آنها
-         تشكیل پرونده بهداشتی و استفاده ازآن در معاینات بعدی
·         معاینات پزشكی دوره ای : به منظور تشخیص به موقع بیماریها و تعیین اثر محیط كار بر سلامت افراد كه این معاینات دوره ای، حداقل سالی یكبار انجام می شود.
·         معاينات وي‍‍ژه پزشكي شاغلين ؛ اين معاينات با توجه به شرايط زير انجام مي گيرد :
- كاركناني كه در محل كار خود در معرض بيش از يك مورد از عوامل زيان آور بالاتر از حد استانداردهستند
-  در زماني كه كارگر در اثر حادثه يا بيماري هاي شغلي، نياز به معاينات ويژه ي آن بيماري دارد
- كاركناني كه با توجه به نظر پزشك طب كار و كارشناس بهداشت حرفه اي نياز به مرخصي استعلاجي دارند (در ابتدا و انتهاي مرخصي استعلاجي)
- زماني كه كارگر پس از انجام معاينات و يا بروز حادثه نياز به تغيير شغل دارد.
 
مدارك مورد نياز جهت انجام معاينات طب كار واحد بهداشت حرفه اي :
1- معرفي نامه از سازمان مربوطه
2- 2 قطعه عكس
3- رونوشت شناسنامه


كاركنان واحد بهداشت حرفه اي شبكه ي بهداشت و درمان شهرستان استهبان
 
رديف
نام و نام خانوادگي
سمت
مدرك
1
مهندس سهراب زراعت كار
كارشناس    مسئول واحد بهداشت حرفه اي
كارشناس بهداشت حرفه اي
2
مهندس عليرضا سلماني زاده
كارشناس بهداشت حرفه اي
كارشناس بهداشت حرفه اي
3
مهندس اردلان هوشيار
كارشناس بهداشت حرفه اي
كارشناس بهداشت حرفه اي
4
سركار خانم زينت رنجبر
متصدي طب كار
كاردان روان شناسي
5
آقاي رضا خياط زاده
متصدي امور دفتري
ديپلم
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شماره تماس با واحد


داخلی225
مستقیم07153224397

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 10:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ