به لینک آموزش سلامت شبکه بهداشت ودرمان استهبان خوش آمديد


معرفی واحد

 
 ارزشیابی مبتنی بر شواهد   نیاز سنجی مبتنی بر شواهد       ارزشیابی ساختاری     داوطلبان بسیج سلامت  تربیت رابط مربی در حوزه علمیه
    پزشک خانواده          هفته سلامت    آموزش سلامت همگانی      تکنولوژی آموزشی           کتابخانه

 

         نظارت

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 10:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ