واحد رسیدگی به شکایات:

فرایند رسیدگی به شکایات:

مراجعه حضوری به واحد حراست شبکه  
تکمیل فرم مربوطه
ارسال فرم جهت متشاکی و درخواست جواب
مراجعه حضوری متشاکی به واحد حراست
برقراری جلسه با حضور شاکی و متشاکی در واحد حراست
بررسی موارد شکایت در واحد حراست
ارجاع به نظام پزشکی-دادگستری-پزشکی قانونی-واحد تعزیرات حکومتی دانشگاه

* مراجعه کننده محترم در صورت نیاز به طرح شکایت می توانید به یکی از راههای زیر اقدام نمایید:

1-فرم طرح شکایت را دانلود نموده ، آنرا تکمیل کنید و به واحد حراست شبکه تحویل دهید.


**دانلود فرم طرح شکایت 

2-به سایت شبکه بهداشت و درمان استهبان به آدرس estahban.sums.ac.ir مراجعه نمایید و از قسمت رسیدگی به شکایات فرم الکترونیکی مربوطه را تکمیل نمایید یا با کلیک بر روی لینک زیر اقدام نمایید.


**تکمیل فرم طرح شکایت به صورت الکترونیکی

3-تماس با واحد حراست شبکه با شماره تلفن 07153224711

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-29 10:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ