راهنمای مراجعین  شبکه بهداشت و درمان استهبان
 
 جهت تایید گواهي استعلاجي در كمسيون پزشكي شبكه بهداشت و درمان شهرستان استهبان:
با در دست داشتن مدارک زیر به دبیر کمسیون پزشکی خانم نیک دل مراجعه نمایید.در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره تلفن 07153228630 تماس حاصل نمایید.

      1– واريز مبلغ 15000 ريال به حساب شماره 2173319013004 ذيحسابي وزارت بهداشت و درمان نزد بانك ملي مركزي و تحويل رسيد صاحب حساب به دفتر كمسيون پزشكي 
2
– ارائه كليه مدارك پزشكي به دبير كمسيون اعم از گواهی پزشک ، جواب آزمایش ، سونو،ام آرآی،رادیولوژی
3 – ارائه نامه اداري از اداره مربوطه به كمسيون پزشكي
4-تکمیل فرم کمسیون پزشکی(جهت دانلود فرم اینجا کلیک کنید)

   

*قابل توجه مراجعین واحد بهداشت حرفه ای:

  معاینات دوره ای و قبل از استخدام
 

    بادر دست داشتن مدارک زیر به واحد بهداشت حرفه ای مراجعه نمایید.
             . معرفي نامه از سازمان مربوطه

      .  2 قطعه عكس

.
رونوشت شناسنامه

 *قابل توجه مراجعین واحدبهداشت محیط :

   ·         فتوکپی صفحه اول شناسنامه همراه با اصل شناسنامه 
   ·        دو قطعه عکس جدید
   ·         نتیجه معاینه و آزمایش بالینی 
   ·         فیش مبلغ 30000 ریال


و جهت تمدید کارت بهداشت:

با در دست داشتن مدارک زیر به واحد بهداشت محیط مراجعه نمایید
   ·         کارت بهداشت قبلی 
   
·         یک قطعه عکس جدید 
   
·         فیش مبلغ 30000 ریال ( در صورتی که از کارت قبلی بیش از 15 روز نگذشته باشد . )
   
·         فیش مبلغ 150000 ریال ( در صورتی که از کارت قبلی بیش از 15 روز گذشته باشد . )
  
·         نتیجه معاینه و آزمایش بالینی  
 
مدارک لازم جهت پروانه کسب ( صدور ، جابجایی و انتقال ، تجدید پروانه کسب )

  ·         فتوکپی صفحه اول شناسنامه 

  ·         استعلام از اتحادیه مربوط یا شهرداری و بخشداری و شوراهای بخش

  ·         بازدید و انطباق محل ( با فرمهای آیین نامه و مقررات مربوط به شغل مورد نظر )

        ·         فیش مبلغ 100000 ریال جهت متقاضیان پروانه کسب مواد غذایی و بهداشتی 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 10:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ