ردیف

نام مدیر

سمت

شماره تماس

1

دکتر محمد شعله

رییس  شبکه بهداشتی درمانی آموزشی استهبان

07153224915

2

سعید کاظمی

مسوول حراست

07153224711

3

محمدرضا امینا

مسوول امور مالی

07153222104

4

رضا خورشیدی

مسوول ستاد توسعه و ارتقا شبکه

07153234397

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-9 11:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ