ردیف

نام مدیر

سمت

شماره تماس

1

دکتر محمد حسین فدائی

رییس  شبکه بهداشتی درمانی آموزشی استهبان

07153224915

2

سعید کاظمی

مسوول حراست

07153224711

3

محمدرضا امینا

مسوول امور مالی

07153222104

4

رضا خورشیدی

معاون بهداشتی شبکه

07153228631

5علی حسام پورمسوول ستاد توسعه و ارتقا شبکه07153234397
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-20 10:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ