& هموليز و تداخل در تستهاي آزمايشگاهي (نگارش: مريم بهنيا، كاردان آزمايشگاه ) 

& كيفيت در آزمايشگاه تشخيص طبي (نگارش: محمد قنبري، كارشناس علوم آزمايشگاهي )

& موانع اهداي خون (نگارش: مريم بهنيا، كاردان آزمايشگاه ) 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 10:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ