كدام را انتخاب كنيم ،زايمان طبيعي يا سزارين؟
زايمان يكي از زيبا ترين پديده هاي خلقت وبزرگترين مراتب هستي است.اگر چه اين پديده بادرد ،رنج وتلاش توام است اما همين دردو رنج شيريني وصف ناپذيري را درخود دارد واين زحمت وتلاش فيض مادر شدن را به ارمغان مي آورد،پس چرا اين لذت را ازمادران دريغ داريم وطراوت ولادت رابا تيغ جراحي سرببريم ومادر را ازآشتايي با گل واژه –دردو صبر-اين آغازين گام مادر شدن محروم سازيم.زايمان يك امر كاملا طبيعي است نه يك حالت بيمار گونه ونياز مند مداخله ودرمان.  
مزاياي زايمان طبيعي:
*مدت بستري شدن در بيمارستان وبازگشت به زندگي روزانه سريعتر است وبالطبع احتمال ابتلا به عفونت بيمارستاني كمتر است.
*شيردهي نوزاد در زايمان طبيعي زودتر شروع مي شود.
*حجم خوني كه مادر طي زايمان طبيعي ازدست مي دهد تقريبا نصف يك عمل سزارين است وخطر خونريزي دريك زايمان طبيعي خيلي كمتر است
*از نظر اقتصادي و مصرف دارو ،زايمان طبيعي به نفع مادر وجامعه است.
*درصد ابتلا به عفونت دربين مادران سزارين شده بيشتر ازمادراني است كه زايمان طبيعي داشته اند.
*مادراني كه زايمان طبيعي كرده انددر دادن آغوز به نوزاد موفق ترندوآغوز اولين واكسن براي طفل محسوب مي شود.
عوارض سزارين:
*بستري شدن مادر دربيمارستان دو برابرونيم زايمان طبيعي است،خطر ابتلا به خونريري،عفونت،احتمال مرگ
وخطرات ناشي از بيهوشيدرمادران سزارين شده بيشتر است.
*احتمال نياز به تزريق خون وايجاد لخته درخون بيشتر است.
*ابتلائ نوزاد به مشكلات تنفسي افزايش مي يابد.
*تماس اوليه نوزاد با مادر وشروع شيردهي به تاخير ميافتد.


ویدا جانی پور مسول واحد بهداشت خانواده
 
                                             
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-25 11:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ