اقلام اهدايي خيرين بزرگوار تامين سلامت استهبانرديف

نام و نام خانوادگي خير

اقلام اهدايي

ارزش ريالي يا مبلغ اهدايي

تاريخ

1آقاي حاج علي بهزادي--5 ميليون ريال جهت احداث اقامتگاه همراه بيمار بيمارستان1/10/88
2آقاي حاج رضا ايرانمنش--1 ميليون ريال جهت احداث اقامتگاه همراه بيمار بيمارستان2/10/88
3آقاي حاج علي صفاري--1 ميليون ريال جهت احداث اقامتگاه همراه بيمار بيمارستان1/10/88
4شوراي اسلامي ايجيكدستگاه رايانه جهت آزمايشگاه مركز ايج9 ميليون ريال 1/9/88
5شوراي اسلامي بنوانيكدستگاه رايانه جهت آزمايشگاه مركز خير9 ميليون ريال1/9/88
6كارخانه سيمان استهبان (مهندس وحداني)يكدستگاه تلويزيون رنگي جهت مركز ايج2 ميليون ريال10/9/88
7آقاي حاج احمد سامانييكدستگاه آبسردكن جهت نصب روبروي زايشگاه5 ميليون ريال5/3/88
8آقای صمد مبارکییکدستگاه آبگرمکن جهت خانه بهداشت مبارک آباد1 میلیون و پانصد هزار ریال1/10/88
9آقای نیک بهر و خانم کریمی (بهورزان خانه بهداشت انجیرک)یکدستگاه سونی کید جهت خانه بهداشت انجیرک2 میلیون ریال10/10/88
10آقای حاج علی صفاری --5 میلیون ریال جهت خرید تشکهای سی سی یو بیمارستان5/10/88
11آقای حاج مهدی ملکی--یک میلیون ریال جهت کمک به صندوق مهر حضرت زهرا(س)14/10/88
12آقای حاج مهدی ملکی--دو میلیون ریال جهت کمک به خرید تجهیزات بیمارستان20/10/88

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ