شرح وظایف کارشناس فناوری اطلاعات

 

 فصل اول : وظايف عمومي كارشناسان فناوري اطلاعات 

 

ماده 1 - تهيه و به روز نگاه داشتنن ،شناسنامه تجهيزات رايانه اي ، تجهيزات شبكه و تجهيزات مركز تلفن و شناسنامه نرم افزارهاي موجود ،به منظور ساماندهي اطلاعات تجهيزات موجوددر واحدها
       تبصره 1 - شناسنامه ها بايد ،در نرم افزار ICTM وارد گردد
ماده 2 - ارسال گزارش فعاليت هاي انجام شده ( سخت افزار ،نرم افزار ،شبكه ومخابرات )  در قالب فرم هاي تدوين شده و دستورالعمل هاي مديريت ( قالب فرم ها در سايت شبكه رابطين موجود مي باشد )، بصورت فصلی ( حداكثر تا 20 روز اول فصل بعد )  به مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات
ماده 3 - انجام مراحل كارشناسي فني خريد و تاييد فاكتورهاي خريد در محدوده سقف مجاز در بخشنامه هاي ارسال شده از طرف مديريت خدمات پشتيباني دانشگاه ( معاملات كوچك ) و خريد طبق ليست تجهيزات مجاز كه در سايت شبكه رابطين موجود مي باشد .
ماده 4 - حضور مستمر در جلسات هماهنگي و بازآموزي هاي برگزار شده توسط مديريتو در مواقعي كه حضور ممكن نيست ،كسب اجازه از مديريت
ماده 5 - اعلام نيازهاي آموزشي به مديريت و ارتقا سطح علمي و عملي با گرفتن آموزشهاي لازم و...
ماده 6 - بازديد از سايتهاي خبري   ICT جهت به روز نگهداشتن اطلاعات فني و اطلاع  از تكنولوژيهاي جديد جهاني
ماده 7 - بازديد مستمر از وب سايت مديريت فن آوري اطلاعات    http://itm.sums.ac.irو واحدهاي زير مجموعه
( مانند سايت شبكه رابطين http://itrabet.sums.ac.ir ، سخت افزار http://hw.sums.ac.ir  ، اينترنتhttp://internet.sums.ac.ir  ، سايت مخابرات  
 

فصل دوم : وظايف در حوزه سخت افزار

ماده 1 -  نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :

      ماده 1-1 - دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي ( فرم شماره يك )
      ماده 2-1 - بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز
      ماده 3-1- تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات وارتباطات (فرم شماره 5)
      ماده 4-1- تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات و بررسي قيمت و اعلام نظر احتمالي در زمينه قيمت ها ( تاييد قيمت بر عهده كارپرداز مي باشد )
ماده 2 -      كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير :
       ماده 1-2 - بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده
       ماده 2-2 - الصاق برچسب ليست قطعات داخلي رايانه ها همراه با مشخصات فني و تاريخ شروع و خاتمه گارانتي قطعات بصورت مشخص بر  
       روي رايانه هاي خريداري شده ( بهتر است توسط شركت فروشنده انجام گيرد )
      ماده 3-2 - تكميل فرم مخصوص چك ليست سيستم (فرم شماره 6) همراه با توضيحات مربوطه
      ماده 4-2 - الصاق برچسب كنترل فني در پشت كيس
ماده 3 -     فرآيند تعميرات :
      ماده 3-1 - نصب سيستم عامل هاونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود در واحد
      ماده 2-3 - تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده
     ماده 3-3 - نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات
             تبصره - نظارت بر فعاليت شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد از طريق چك ليست هاي نظارتي
  فصل سوم : وظايف در حوزه شبكه
ماده 1 - نگهداري صحيح از كليه تجهيزات شبكه اعم از Active و Passive  بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
ماده 2 - تهيه مستندات جامع شبكه بر اساس استاندارد مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات  
ماده 3 - آگاهي كامل از كاربرد و نحوه عملكرد تجهيزات Active
ماده 4 - آگاهي كامل از نحوه ارتباط مركز تا ساختمان مركزي و دسترسي به شبكه اينترانت و اينترنت
ماده 5 - آگاهي كامل از نحوه عيب يابي دروني شبكه و برخورد با مشكلات احتمالي
ماده 6 - حفظ ، نگهداري ، پشتيباني و عيب يابي از نقطه ابتدايي تا انتهايي شبكه موجود
ماده 7 - مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير ، تحول و نيازها
ماده 8 - عيب يابي و رفع مشكل شبكه‌اي كليه سيستمهاي كامپيوتري موجود در مركز مربوطه( IP وكارت شبكه و... )
ماده 9 - آشنايي با سيستم عامل لينوكس و مفاهيم اوليه شبكه Network + ( اختصاصي كارشناسان )
ماده 10 - مطلع بودن از انجام هرگونه عمليات عمراني و تلاش جهت حفظ و نگهداري تجهيزات شبكه

فصل چهارم : وظايف در حوزه نرم افزار

ماده 1 - پيگيري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاري و بهبود سيستم
ماده 2 - مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانيزه كردن فرايند ها
ماده 3 - هماهنگي با مديريت فناوري اطلاعات در خصوص عقد قراردادهاي پشتيباني نرم افزارها
ماده 4 - همكاري در تهيه RFP (تهيه ، تنظيم و مستند سازي نيازمند ها انتظارات واحد از نرم افزار مورد تقاضا)
ماده 5 - آشنايي فني با نرم افزار ها و سخت افزارهاي مربوطه ( مانند حضور وغياب و دستگاه تايمكس ... )
ماده 6 - آگاهي از كليات (حيطه و نوع فعاليت هاي تحت پوشش) نرم افزارهاي واحد مربوطه جهت پيكيري مناسب تر مسائل مربوطه
ماده 7 - نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان (Backup data ) از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها
ماده 8 - تاييد اتمام كار پروژه ها و يا فاكتور هاي نرم افزاري                     
ماده 9 - مطلع بودن از هر گونه تغيير و تحول نرم افزاري

فصل پنجم : وظايف در حوزه وب سايت

ماده 1 - آشنايي با نرم افزار ICARUS و آدرس هاي وب سايت واحد
ماده 2 - بررسي وب سايت هاي واحدهاي مختلف واعلام نظرات به مديريت فناوري اطلاعات جهت بهتر شدن كيفيت تمامي وب سايت هاي زير مجموعه
ماده 3 - آشنايي با استاندارد هاي تهيه وب سايت ( از طريق بازديد از سايتهاي متفاوت )
ماده 4 - به روز نگه داشتن مطالب وب سايت ( اخبار و اطلاعيه و ... )
ماده 5 - نظارت كارشناس IT برروي كار رابط وب سايت ( در صورت متفاوت بودن رابطان )
ماده 6 - نظارت مستقيم بر روي وب سايت واحد خود ،انتقال مشكلات وپيگيري آنها

 

 فصل ششم : وظايف در حوزه اتوماسيون اداري
ماده 1 - آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري
ماده 2 - آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل در آن واحد
ماده 3 - اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....)  در آن مركز
 
 فصل هفتم : وظايف در حوزه اينترنت
ماده 1 - آشنايي با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امكانات اينترنت ( FTP,FTP2 ، حجم down Load )و نرم افزارهاي جانبي
ماده 2 - شناسايي error  هاي سيستم جهت اتصال به اينترنت
ماده 3 - راهنمايي كاربران واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتاييد نياز فرم درخواست ويا شخصيو يااشتراك خطوط ADSL  
       تبصره – موارد فوق در سايت اينترنت توضيح داده شده است .
ماده 4 - شناخت وآشنايي با ميزان پهناي باند در دانشگاه و ارائه مشكلات اين حوزه به كاربران واحد خود

 فصل هشتم : وظايف در حوزه مخابرات

 
 
ماده1 - آشنايي با نرم افزار مركز تلفن و نحوه ارتباط سيستم رايانه با مركز تلفن ( مراكز تلفن داراي رايانه )
     ماده 2 - تهية نرم افزار مركز تلفن بصورت Backup ( از طريق مخابرات دانشگاه ) جهت استفاده در مواقع ضروري ( مراكز تلفن داراي رايانه )
     ماده 3 - تهيه كيس رزرو براي مركز تلفن و جايگزيني در مواقع ضروري( مراكز تلفن داراي رايانه )
     ماده 4 - آشنايي با عملكرد كليد هاي كنسول مركز تلفن ( مراكز فاقد رايانه )
     ماده 5 - آموزش دستگاه مبدل IP  ( Voip ) جهت آشنايي با قابليتهاي دستگاه و تسلط كافي بر نحوة عملكرد صحيح دستگاه و عيب يابي آن
     ماده 6 - نظارت روزانه بر عملكرد صحيح دستگاه Voip و رفع عيوب احتمالي
     ماده 7 - نظارت بر صحت عملكرد ups و باطريهاي مركز تلفن
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-28 12:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ