معرفی همکاران شاغل در شبکه بهداشت و درمان استهبان:

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلیشماره مستقیم
1دکتر محمد شعله رییس شبکه  53224915
2دکتر عبدالرضا زموده معاون بهداشتی 210 53228631
 آقای عباس رعیتمسوول دفتر 202 
 خانم مریم رستگار پور مسوول دفتر 201 53229862-95
 آقای رضا امینا مسوول امور مالی 222 53222104
 آقای رحیم یزدان مهر کارشناس بودجه 222 53222104
 آقای علیرضا فقیه مسوول امور اداری 202 
 آقای مهدی الماسی بایگان کارگزینی 207 
 آقای رضا خورشیدی مسوول ستاد توسعه 229 53234397
 آقای حمید رضا آب باریکی متصدی امور دفتری 229 53234397
 آقای سعید کاظمی مسوول حراست 223 53224711
 آقای سهراب زراعتکار مسوول بهداشت حرفه ای 205 53224397
 آقای علی حسام پور مسوول بهداشت محیط 204 53224397
 آقای رضا خیاط زاده متصدی امور دفتری 225 53224397
  آقای قباد رنجبر مسوول بهداشت روان 227 53224044
  خانم هاجر زهری مسوول فناوری اطلاعات 228 53224044
  خانم ویدا جانی پور مسوول بهداشت خانواده 213 53233801
  خانم ملیحه خسروزاده کارشناس بهداشت خانواده 213 53233801
  خانم رزیتا ضیایی کارشناس تغذیه 214 53233801
  خانم مژگان مزدوری ماشین نویس دبیرخانه 211 
  آقای محمد صادق فرهمندی مسوول حقوق و دستمزد 240 53232762
  آقای محمد مهدی جواهری مسوول درآمد 226 53232762
  آقای علیرضا ناظمی کارشناس حسابداری 226 53232762
  آقای هادی سلطانی متصدی امور بانکی 221 53232762
  آقای محمدی پورکارشناس حسابداری 221 
  اقای مهدی اردالی امین اموال 221 53232762
  آقای علویان کارشناس حسابداری 221 53232762
  آقای داریوش رنجبر مسوول بیماریهای واگیر 231 53222152
  آقای احسان مهرانگیز کارشناس بیماریهای واگیر 231 53222152
  آقای مهدی ترابیكاردان مبارزه با بيماريها ( مسئول پ و ب ) 231 53222152
  خانم مریم شاکر مسوول بهداشت مدارس 217 53233150
  خانم مریم احمدیان کارشناس بهداشت مدارس 217 53233150
  خانم شهین رستمی مسوول بیماریهای غیرواگیر 217 53233150
  آقای احمد صادقی مسوول آموزش سلامت 218 
  خانم شهربانو شاهسوندی کارشناس صنایع غذایی 219 53233260
  اقای امیر حسین طبابایی داروساز 219 53233260
  آقای جواد رنجبر مسوول امور آزمایشگاه ها 220 53228630
  خانم مریم نیک دل مسوول اموزش 239 53228630
  خانم پریوش سهام پور مسوول امار 220 53228630
 آقای مجید امینی نژادمسوول فرهنگی 216 
 آقای محمد امیناکارپرداز 215 53223801
 آقای وحیدرضا فروتنکارپرداز 215 53223801
 آقای مجتبی فرجودیکارپرداز 215 53233150
 آقای حسین شاکرانباردار 230 53223110
  آقای مهدی قاطمی نگهبان 203 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-4 9:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ