دستور العمل نحوه استفاده ازماموریت آموزشی:


1.   جمع مدت زمان استفاده از ماموریتهای آموزشی برای طی دوره های آموزشی اعم از بلند مدت , کوتاه مدت و یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور در طول خدمت مستخدم نبایستی از 21 ماه تجاوز نماید .

تبصره : در موارد ضروری و استثنایی این مدت بنا به پیشنهاد وزارت خانه ذیربط و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور تا 36 ماه قابل افزایش است .

2.    استفاده از ماموریت آموزشی به دو صورت تمام وقت و بنا به تشخیص و نیاز دستگاه محل خدمت مستخدم پاره وقت ( کار و آموزش ) امکان پذیر است در حالت اخیر ( کار و آموزش ) ملاک محاسبه مدت ماموریت آموزشی به منظور رعایت حداکثر پیش بینی شده در ماده 1 عبارت خواهد بود از خارج قسمت تعداد ساعات آموزش در هفته تقسیم بر 44 ( ساعت کار هفتگی ) ضربدر طول دوره آموزشی ( زمان تقویمی شروع و پایان دوره ) بر حسب ماه .

3.    داوطلبان استفاده از ماموریت آموزشی قبل از اعزام موظفند به میزان 3 برابر مدت زمان ماموریت به دستگاه متبوع خود تعهد خدمت بسپارند .

تبصره : انتقال تعهد به محل خدمت دیگر با موافقت دستگاه اعزام کننده امکان پذیر خواهد بود .

4.    به منظور سهولت در امور اخذ تعهد برای دوره های منجر به اخذ مدرک تحصیلی و یا دوره های دارای ارزش استخدامی معادل مقاطع تحصیلی و نیز دوره های آموزش خارج از کشورکه مدت آن یک ماه و یا بیشتر است فرم تعهد نامه محضری می بایست تکمیل گردد .


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-2 9:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ