فرایندهای مهم مورد نیاز ارباب رجوع:


-فرایندهای واحد امورآزمایشگاه ها


قبل از مراجعه به آزمایشگاه به نکات زیر توجه فرمایید:
1-12 ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن  هر نوع مواد غذایی اجتناب نمایید. در صورتی که آزمایش چربی خون برای شما درخواست شده است شب قبل از انجام آزمایش ، شام سبک و کم چرب میل نمایید.
2- قبل از انجام آزمایش از مصرف دخانیات و انجام ورزش های سنگین خود داری نمایید.
3- در صورتی که داروی خاص مصرف می نمایید قبل از انجام آزمایش مسوول آزمایشگاه را در جریان قرار دهید زیرا برخی داروها در نتایج تست های آزمایشگاهی تاثیر بسزایی دارند
4-مراجعین محترم به آزمایشگاه مواد مخدر 72 ساعت قبل از دادن نمونه ادرار به آزمایشگاه مواد مخدر از خوردن هرنوع داروی آرام بخش و کدیین دار خوداری نمایند و در صورت نیاز به استفاده  هر نوع دارو مسوول آزمایشگاه مواد مخدر  را در جریان قرار دهند و این امر منجر به طولانی شدن پروسه آزمایش شده ودر صورت انجام آزمایش تکمیلی نتیجه نهایی با تاخیر به دست مراجعین محترم می رسد.
5- داوطلبین محترم آزمایش ازدواجی قبل از مراجعه به آزمایشگاه مرکز بهداشت با در دست داشتن شناسنامه عکس دار و عکس زوجین به دفتر خانه رسمی ازدواج مراجعه کرده و نامه مربوطه دریافت کنند.
    6-     قبل از انجام آزمایش کشت ادرار ازمصرف هرنوع آنتی بیوتیک خود داری نمایند زیرا مصرف آنتی بیوتیک احتمال دارد جواب کشت ادرار را به صورت کاذب منفی کند.
 
فرآیندهای واحد بهداشت روان


الف) جهت دریافت خدمت مشاوره روانشناختی به صورت رایگان نیازمند اقدامات زیر می باشد:
1- مراجعه به مراقب سلامت و تکمیل پرونده الکترونیکی
2- گرفتن فرم ارجاع جهت مشاوره روانشناسی
3- تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به مرکز جامع فروهی جهت دریافت نوبت
4- به همراه داشتن فرم ارجاع و شرکت در جلسه مشاوره  
5- ادامه شرکت در جلسات مشاوره در صورت نیاز 
6- برگرداندن پسخوراند به مراقب سلامت جهت ثبت در پرونده سلامت
 
ب) جهت شرکت در جلسات آموزش گروهی سلامت روان:
1- مراجعه به مراقب سلامت و ثبت نام جهت شرکت در جلسات آموزش گروهی
2- مقید بودن به شرایط حضور در جلسه آموزشی
 
3- شرکت در تاریخ تعیین شده توسط مراقب سلامت
4- پیگیری و ادامه جلسات آموزشی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 13:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ